Jak poinformował stołeczny Zarząd Transportu Miejskiego, wykonawca będzie miał za zadanie budowę trasy tramwajowej w ciągu ul. Światowida od pętli Tarchomin Kościelny do ul. Strumykowej. Wykonane zostaną cztery perony przystankowe na skrzyżowaniach ulicy Światowida z ul. Ordonówny i Stefanika.

Ponadto zamówienie przewiduje m.in. budowę stacji trakcyjnej "Nowodwory", budowę torowiska z zabudową asfaltową lub trawiastą, przebudowę ul. Światowida (skrzyżowań, ciągów pieszych i rowerowych itp.), a także wykonanie i wdrożenie projektu organizacji ruchu na czas robót budowlanych oraz wdrożenie projektu docelowej organizacji ruchu.

W przetargu na budowę trasy złożonych zostało siedem ofert, opiewały one na od ponad 29,5 mln zł do prawie 37,6 mln zł.

Najniższą ofertę o wartości ponad 29,5 mln zł brutto złożyły występujące wspólnie firmy Trakcja PRKiI S.A., Comsa S.A. i AB Kauno Tiltai, a najdroższą - prawie 37,6 mln zł porozumienie firm Mostostal Warszawa S.A., Przedsiębiorstwo Inżynieryjnych Robót Kolejowych TOR-KRAK sp. z o.o. i ELEKTROBUDOWA S.A.

Swoje oferty złożyły także porozumienia firm: ZUE S.A. i Strabag sp. z o.o. - 31,6 mln zł; BUDIMEX S.A., Zakład Sieci i Zasilania sp. z o.o. i KZN RAIL sp. z o.o. - 36 mln zł; Balzola Polska sp. z o.o., Construcciones y Promociones Balzola, S.A., TAUMER sp. z o.o. - 32,4 mln zł; Skanska S.A., Skanska SK a.s. i Skanska a.s. - 34,9 mln zł; firma TOR-KAR-SSON - 32,4 mln zł.

Zamówienie na budowę trasy na Nowodwory jest częścią projektu "Budowa wybranych odcinków tras tramwajowych w Warszawie wraz z zakupem taboru", zgłoszonego do dofinasowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

>>> Czytaj też: To jest ten Mercedes w Polsce czy nie? Niemcy chcą ugrać jak największą pomoc od państwa