Lubelski Węgiel Bogdanka odnotował 20,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2016 r. wobec 42,81 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 17,68 mln zł wobec 53,17 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 104,03 mln zł wobec 147,39 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 428,38 mln zł w II kw. 2016 r. wobec 415,28 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2016 r. spółka miała 74,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 75,5 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 848,95 mln zł w porównaniu z 843,56 mln zł rok wcześniej.

Zysk operacyjny w I poł. 2016 r. wyniósł 96,57 mln zł wobec 101,32 mln zł rok wcześniej, a EBITDA 277,38 mln zł wobec 291,79 mln zł rok wcześniej.

LW Bogdanka podała wcześniej, że według wstępnych danych jej zysk netto w I poł. 2016 r. wyniósł 74,95 mln zł, zysk operacyjny 96,56 mln zł, EBITDA: 277,38 mln zł a przychody ze sprzedaży netto 848,95 mln zł.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2016 r. wyniósł 69,8 mln zł wobec 76,75 mln zł zysku rok wcześniej.

LW Bogdanka miała na koniec 2015 r. 14,4% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 22,5% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)