Za dwa tygodnie wchodzi w życie nowa ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Oprócz nagłośnionego wprowadzenia mechanizmu przymusowej restrukturyzacji, który będzie mógł być wykorzystywany w stosunku do banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, czy możliwości wykorzystywania do ratowania banków w skrajnych przypadkach pieniędzy deponentów (powyżej kwoty gwarantowanej) wprowadza ona rozwiązanie, które dotknie władz samorządowych: ich pieniądze nie będą podlegały gwarancjom BFG (dziś są gwarantowane tak, jak innych klientów, czyli do równowartości 100 tys. euro).

„W ustawie dokonano implementacji przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie systemów gwarancji depozytów. W art. 5 ust. 1 dyrektywy DGS wskazuje się, które kategorie depozytów lub deponentów nie podlegają ochronie gwarancyjnej. Zgodnie z przepisem spod ochrony gwarancyjnej wyłącza się depozyty organów władzy publicznej. W celu zapewnienia zgodności prawodawstwa krajowego z przepisami unijnymi w nowej ustawie o BFG przewidziano rozwiązania dyrektywy DGS” – wyjaśnia Ministerstwo Finansów.

Czytaj więcej w elektronicznym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej