"Całkowity koszt projektu wynosi 79,3 mln zł, z czego kwota dofinansowania wynosi 35,7 mln zł, a w pozostałym zakresie nakłady zostaną sfinansowane środkami własnymi. Projekt dotyczy budowy i wyposażenia centrum badawczo-­rozwojowego zlokalizowanego w Kazuniu Nowym w zakresie prac badawczych i wykonywania sterylnych, inflamacyjnych i suchych form leków. W ramach centrum będą prowadzone prace w zakresie poszukiwania i rozwoju nowych leków oraz przygotowywania leków do badań klinicznych" - czytamy w komunikacie.

Realizacja tego projektu przewidywana jest w latach 2017­-2019. Nakłady na realizację będą obejmować między innymi: zakup gruntu i budowę własnego budynku bądź zakup istniejącego budynku i jego gruntowną modernizację, nakłady budowlane infrastrukturalne oraz zakup specjalistycznych urządzeń laboratoryjnych, podano również.

Celon Pharma jest zintegrowaną firmą biofarmaceutyczną zajmującą się badaniami, rozwojem, wytwarzaniem oraz sprzedażą produktów farmaceutycznych. Spółka dysponuje własnym laboratorium badawczo-­rozwojowym, dzięki czemu może rozwijać własne technologie farmaceutyczne wykorzystując posiadane zaplecze laboratoryjno­-sprzętowe.

(ISBnews)