"Zarząd spółki podaje do publicznej wiadomości informację na temat wyników osiągniętych przez Grupę Stalproduktu w III kwartale 2016 r., które wykazały istotne odchylenia od średniej wielkości osiągniętej w tym samym okresie w ciągu 2 ostatnich lat. Przyjęte przez spółkę kryterium istotności oznacza zmianę na poziomie +/- 25 % w stosunku do wartości bazowej. [...] Zarząd spółki jednocześnie informuje, iż powyższe dane zostały przygotowane w ramach prowadzonych procedur konsolidacyjnych" - czytamy w komunikacie.

Skonsolidowany raport kwartalny Stalproduktu za III kwartał 2016 r. zostanie podany do publicznej wiadomości 14 listopada.

W III kw. 2015 r. Stalprodukt odnotował 65,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 26,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 85,07 mln zł wobec 55,08 mln zł zysku rok wcześniej.

Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r.

(ISBnews)