Zysk operacyjny wyniósł 7,66 mln zł wobec 7,77 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 31,44 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 28,09 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 16,69 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 14,68 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 96,07 mln zł w porównaniu z 76,85 mln zł rok wcześniej.

Na rynkach strategicznych Grupa osiągnęła w ciągu 9 miesięcy br. 77,6 mln zł sprzedaży (wzrost o 28,9% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego). Z kolei wartość sprzedaży z tytułu bankowania na pozostałych rynkach w omawianym okresie wyniosła 18,5 mln zł.

"W ciągu 9 miesięcy 2016 r. Grupa osiągnęła EBITDA na poziomie 26,5 mln zł (wzrost o 18,6% względem analogicznego okresu roku ubiegłego) oraz łączne przychody z bankowania rodzinnego (B2C) i w segmencie B2B na poziomie 89 417 tys. zł, czyli o 22,0% wyższe w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Sprzedaż w segmencie B2C stanowi około 92,1% sprzedaży Grupy. Poziom generowanych przychodów w B2C jest przede wszystkim pochodną liczby pozyskiwanych nowych próbek i wolumenu przechowywanych próbek z poprzednich lat, a także cen usług podstawowych i dodatkowych oraz stopnia rozpoznawania przychodów z umów zgodnie z zasadami rachunkowości" - podała spółka w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniósł 15,79 mln zł wobec 14,57 mln zł zysku rok wcześniej.

Działalność grupy PBKM koncentruje się na pozyskiwaniu, przetwarzaniu (preparatyce) i przechowywaniu komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej i innych tkanek popłodowych na zlecenie osób fizycznych – rodziców spodziewających się dziecka (tzw. rodzinne bankowanie krwi pępowinowej lub bankowanie rodzinne). W skład grupy wchodzi 15 podmiotów, z których 8 prowadzi bank komórek i tkanek, 3 usługi diagnostyczne, 1 tzw. szpital jednego dnia i 1 działalność usługową na rzecz pozostałych spółek z grupy.

(ISBnews)