Zysk operacyjny wyniósł 4,96 mln zł wobec 0,44 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 88,44 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 68,16 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 5,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 0,58 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 237,24 mln zł w porównaniu z 254,2 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniósł 1,82 mln zł wobec 5,25 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Ferrum realizuje działalność w trzech podstawowych segmentach: produkcji rur, konstrukcji spawanych oraz działalności marketingowej i promocyjnej grupa składa się z jednostki dominującej oraz dwóch jednostek zależnych, tj. Zakładu Konstrukcji Spawanych Ferrum S.A. oraz Ferrum Marketing Sp. z o.o. Ferrum S.A. (do 2005 r. Huta Ferrum) jest notowane na warszawskiej giełdzie od 1997 r.

(ISBnews)