Zysk operacyjny wyniósł 10,49 mln zł wobec 4,47 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 223,97 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 223,42 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 21,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 36,18 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 740,39 mln zł w porównaniu z 728,86 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniósł 25,07 mln zł wobec 54,08 mln zł zysku rok wcześniej.

Comarch S.A. specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu oraz integracji zaawansowanych systemów informatycznych, narzędzi programistycznych, narzędzi i infrastruktur sieciowych. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 1 132 mln zł w 2015 r.

(ISBnews)