"Wartość portfela zamówień grupy kapitałowej Mostostal Warszawa na 30.09.2016 r. wyniósł 1 431 751 tys. zł. Spółki grupy kapitałowej uczestniczą w wielu postępowaniach przetargowych, co powinno przynieść efekty w postaci pozyskania nowych kontraktów w niedalekiej przyszłości" - czytamy w raporcie.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 27,43 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 18,81 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 069,05 mln zł w porównaniu z 936,13 mln zł rok wcześniej.

Mostostal Warszawa S.A. jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała na GPW w 1993 roku.

(ISBnews)