Zysk operacyjny wyniósł 2,77 mln zł wobec 0,47 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 23,77 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 11,89 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 2,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 8,09 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 57,93 mln zł w porównaniu z 33,22 mln zł rok wcześniej.

Zysk EBITDA wyniósł 11,4 mln zł w pierwszych 9 miesiącach 2016 r.wobec straty 1,9 mln zł rok wcześniej.

"Wzrost skonsolidowanych przychodów wygenerowanych w ciągu pierwszych III kwartałów 2016 roku w porównaniu do roku poprzedniego był pochodną wzrostu sprzedaży w kluczowych spółkach grupy" - czytamy w raporcie.

Nextbike - największy w Polsce dostawca i operator miejskich systemów rowerowych - zwiększył swoje przychody ze sprzedaży o 113% r/r do 30,4 mln zł.

Synergic - operator niestandardowych nośników reklamy zewnętrznej - zrealizował w ciągu pierwszych trzech kwartałów 2016 r. ponad 400 kampanii reklamowych. Wzrost przychodów o 42% do 22,3 mln zł to wynik efektywnej komercjalizacji dodatkowej powierzchni reklamowej włączonej do sprzedaży pod koniec 2015 roku na kolejnych portach lotniczych (Katowice i Poznań), dworcach kolejowych oraz wybranych lokalizacjach wielkoformatowych w Warszawie.

Brand24 - spółka będąca właścicielem autorskiego oprogramowania do monitorowania treści w internecie sprzedawanego w modelu SaaS (Software as a Service) - w pierwszych trzech kwartałach 2016 roku kontynuowała dynamiczny wzrost sprzedaży na rynku globalnym. "Wzrost przychodów z działalności międzynarodowej wraz ze wzrostem liczby klientów w Polsce, zaowocował zwiększeniem przychodów o 73% do 3,5 mln zł w ujęciu 9 miesięcy do 9 miesięcy" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniosła 1,83 mln zł wobec 6,21 mln zł straty rok wcześniej.

W październiku 2015 r. spółka CAM Media zmieniła nazwę na Larq. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2008 r. Filarami biznesu grupy są Nextbike Polska - największy w Polsce dostawca i operator miejskich systemów rowerowych, Synergic - wiodący krajowy operator i właściciel niestandardowych nośników reklamy zewnętrznej oraz Brand24 - właściciel autorskiego narzędzia do monitoringu treści w internecie.

(ISBnews)