Zysk operacyjny wyniósł 6,15 mln zł wobec 4,86 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 201,32 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 214,31 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 1,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 15,72 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 585,57 mln zł w porównaniu z 561,18 mln zł rok wcześniej.

"Skonsolidowane przychody ze sprzedaży za trzy kwartały 2016 r. wyniosły 585 565 tys. zł i odnotowały zwiększenie w porównaniu do ubiegłego roku o 4%. Przychody ze sprzedaży zrealizowane przez Grupę na rynku krajowym w analizowanym okresie 2016 r. wyniosły 366 661 tys. zł i stanowiły 63% sprzedaży ogółem. Sprzedaż eksportowa ukształtowała się w tym okresie na poziomie 218 904 tys. zł, tym samym udział eksportu wyniósł 37%" - czytamy w raporcie.

Wynik brutto ze sprzedaży uzyskany przez grupę kapitałową za trzy kwartały 2016 r. wyniósł 45 072 tys. zł, z rentownością 7,7%. Po pokryciu kosztów ogólnego zarządu, które wyniosły 34 410 tys. zł grupa zanotowała zysk na sprzedaży na poziomie 10 645 tys. zł, z rentownością 1,8%. Główny wpływ na wyniki uzyskane na pozostałej działalności operacyjnej oraz na działalności finansowej, które wyniosły odpowiednio (-) 3 871 tys. zł oraz (-) 2 376 tys. zł, miał przede wszystkim efekt zawartego przez spółkę z firmą DBT Technologies (Pty) porozumienia dotyczącego ostatecznego rozliczenia finansowego kontraktów na montaż filtrów workowych spalin w elektrowniach opalanych węglem kamiennym w Kusile i Medupi w RPA, w kwocie 40 000 tys. ZAR, tj. 10 792 tys. zł, ujęty w pozostałych kosztach operacyjnych, natomiast w odniesieniu do działalności finansowej odsetki oraz prowizje bankowe.

Grupa zamknęła trzy kwartały 2016 r. zyskiem brutto w wysokości 4 398 tys. zł. Po uwzględnieniu podatku dochodowego skonsolidowany wynik netto oraz całkowite dochody netto ukształtowały się na poziomie 1 841 tys. zł z rentownością 0,3%, natomiast zysk netto przynależna akcjonariuszom spółki wyniósł 1 658 tys. zł, podano również.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniosła 7,72 mln zł wobec 24,58 mln zł zysku rok wcześniej.

Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym. Skonsolidowane przychody Mostostalu Zabrze sięgnęły 759,62 mln zł w 2015 r.

(ISBnews)