Zysk operacyjny wyniósł 0,88 mln zł wobec 1,17 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10,23 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 8,24 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 2,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2,79 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 28,73 mln zł w porównaniu z 27,53 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniósł 1,23 mln zł wobec 0,79 mln zł zysku rok wcześniej.

Sare to technologiczna spółka oferująca zaawansowane, dedykowane narzędzia IT, służące wspieraniu sprzedaży i automatyzacji marketingu. W 2016 r. przeszła na GPW z NewConnect.

(ISBnews)