Zysk operacyjny wyniósł 20,99 mln zł wobec 20,02 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 874,66 mln zł w I kw. 2016/2017 wobec 1 504,99 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2016/2017 wyniósł 9,46 mln zł wobec 9,35 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa AB jest czołowym europejskim dystrybutorem. Prowadzi działalność w Polsce, Czechach i na Słowacji, sprzedając produkty największych światowych producentów nowoczesnych technologii do ponad 16 tys. partnerów handlowych. AB S.A. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW od 2006 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 7,55 mld zł w r.fin. 2015/2016 (zakończonym 30 czerwca 2016 r.).

(ISBnews)