Zysk operacyjny wyniósł 4,33 mln zł wobec 5,33 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 12,77 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 13,9 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 11,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 11,08 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 39,07 mln zł w porównaniu z 38,8 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniósł 3,43 mln zł wobec 2,07 mln zł zysku rok wcześniej.

Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. została założona w 1995 roku i od początku związana jest z polskim rynkiem wierzytelności. Działalność spółki opiera się przede wszystkim na zakupie portfeli wierzytelności i dalszej ich egzekucji na własny rachunek oraz na windykacji na zlecenie. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r.

(ISBnews)