Zysk operacyjny wyniósł 5,3 mln zł wobec 8,5 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 117,51 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 134,35 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 2,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 5,77 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 294,23 mln zł w porównaniu z 346,51 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniosła 1,08 mln zł wobec 4,57 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Baltona S.A. zajmuje się sprzedażą towarów w sklepach wolnocłowych zlokalizowanych przede wszystkim w portach lotniczych oraz na przejściach granicznych. Od 2012 r. Baltona jest notowana na rynku głównym GPW.

(ISBnews)