Zysk operacyjny wyniósł 39,31 mln zł wobec 1,88 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 312,92 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 109,4 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 47,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 9,73 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 675,55 mln zł w porównaniu z 415,66 mln zł rok wcześniej.

"Segment deweloperski odnotował w I-III kw. 2016 r. 208,5 mln zł skonsolidowanych przychodów, wobec 104,5 mln zł w analogicznym okresie 2015 r. Wynik segmentu (zysk operacyjny z wyłączeniem zysków z inwestycji) za analizowany okresy wyniósł 22,6 mln zł, wobec 6 mln zł straty w okresie I-III kw. 2015 r." - czytamy w raporcie.

W III kw. br. segment deweloperski zawarł 129 opłaconych umów sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych netto (po uwzględnieniu rezygnacji), wobec 153 umów w analogicznym okresie 2015 r. Powierzchnia zakontraktowanych do sprzedaży lokali wyniosła 8,03 tys. m2. W okresie I-III kw. 2016 r. zawarto 420 umów sprzedaży lokali o powierzchni 25,1 tys. m2 (3% wzrost obu parametrów).

"Na spadek sprzedaży lokali w III kw. 2016 r. i niższą od pierwotnych planów sprzedaż w okresie I-III kw. 2016 r. złożyły się m.in.: późniejszy niż zakładano start budowy Bemowo Residence oraz pierwszego etapu Riviera Park. Opóźnienia w realizacji wspomnianych inwestycji były związane z przedłużającymi się administracyjnym procesem wydania niezbędnych pozwoleń, niezbędnych dla uruchomienia prac budowlanych" - wyjaśniono.

Segment motoryzacyjny Grupy Marvipol w I-III kw. 2016 r. wypracował 469,7 mln zł skonsolidowanych przychodów, o 53% więcej niż w analogicznym okresie 2015 r. Wynik z działalności z segmentu wyniósł 42,9 mln zł, wobec 24,8 mln zł w I-III kw. 2015 r. (wzrost o 73%).

W III kw. br. Grupa zanotowała 92% wzrost wolumenu sprzedaży samochodów Jaguar Land Rover (sprzedaż British Automotive Polska S.A., generalnego importera do własnej i zewnętrznej sieci dilerskiej). Wolumen sprzedaży samochodów do użytkowników końcowych przez dilerów wchodzących w skład Grupy Marvipol wzrósł w III kw. 2016 r. o 136%. W okresie I-III kw. sprzedaż samochodów Jaguar Land Rover do sieci dilerskiej wzrosła o 65%, a sprzedaż do użytkowników końcowych przez dilerów wchodzących w skład Grupy Marvipol – o 77%.

"Na dynamiczny wzrost sprzedaży wolumenowej w III kwartale złożyły się bardzo dobre przyjęcie przez odbiorców modeli Jaguar Land Rover wprowadzonych do sprzedaży w 2015 r. (Jaguar XE, Land Rover Discovery Sport) i w 2016 r. (Jaguar F-Pace) oraz rosnące zainteresowanie klasycznymi modelami Jaguar Land Rover (w szczególności Range Rover i Range Rover Sport). Zeszłoroczni i tegoroczni debiutanci odpowiadali za 44% wolumenu sprzedaży British Automotive Polska do dilerów Jaguar Land Rover w III kw. br., a udział Jaguar F-Pace wyniósł niemal 26%" - czytamy dalej.

Natomiast segment najmu rozpoznał w I-III kw. 2016 r. 4,41 mln zł przychodów od odbiorców zewnętrznych, wobec 5,27 mln zł w analogicznym okresie 2015 r. W analizowanym okresie segment odnotował 1,21 mln zł wyniku z działalności operacyjnej bez zysków z inwestycji. Głównym źródłem przychodów segmentu jest wynajem powierzchni w budynku biurowym Prosta Tower. Na dzień sporządzenia raportu poziom wynajmu powierzchni w budynku wynosi 95%.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniósł 14,33 mln zł wobec 13,99 mln zł zysku rok wcześniej.

Marvipol to jeden z największych warszawskich deweloperów, jest też importerem i dystrybutorem samochodów. Marvipol jest notowany na GPW od 2008 r. W 2015 r. spółka miała 694 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)