"Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z projektem, harmonogramem oraz według standardów technicznych, materiałowych i wykonania wskazanymi przez inwestora. Wynagrodzenie emitenta za wykonanie przedmiotu umowy wyniesie 247,4 mln zł netto tj. 304,3 mln zł brutto. Termin realizacji robót został ustalony na 18 miesięcy od daty zawarcia umowy" – czytamy w komunikacie.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w lipcu 2014 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 238 mln zł mln zł w 2015 roku.

(ISBnews)