Według GUS wynik działalności bankowej był o 9,5 proc. wyższy niż przed rokiem i wyniósł 45,4 mld zł. Wynik z tytułu odsetek zwiększył się o 8,7 proc., do 28,3 mld zł, a wynik z tytułu prowizji spadł o 5,6 proc. i ukształtował się na poziomie 9,5 mld zł.

Koszty działania banków zwiększyły się o 13,8 proc. i wyniosły 23,8 mld zł, w tym koszty pracownicze stanowiły 50,1 proc., tj. 11,9 mld zł (wzrost o 5,0 proc.) - podał urząd. Wynik z działalności operacyjnej zwiększył się w skali roku o 5,5 proc., do 14,8 mld zł.

Podatek dochodowy dotyczący działalności kontynuowanej wyniósł w przypadku sektora bankowego 3,4 mld zł, tj. o 26,3 proc. więcej niż w analogicznym okresie ub. roku.

W przypadku przedsiębiorstw przychody z całokształtu działalności w okresie styczeń–wrzesień br. były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie ub. roku o 2,9 proc., natomiast koszty ich uzyskania wzrosły o 2,1 proc. "W rezultacie odnotowano poprawę wskaźnika poziomu kosztów z 95,4 proc. do 94,6 proc. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wzrosły o 2,8 proc." - poinformował GUS.

>>> Czytaj też:Potężne zwolnienia w Alior Banku. Nawet 2 600 pracowników do końca 2017 roku