dała spółka.

"Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej: 9 250 000 zł" - czytamy w komunikacie.

Wszystkie akcje serii T, tj. 125 000 walorów, zostały objęte przez wybrane przez zarząd podmioty w drodze subskrypcji prywatnej.

Subskrypcję przeprowadzono w dniach 8-23 czerwca.

"Podpisanie ostatniej umowy objęcia akcji serii T nastąpiło w dniu 23 czerwca 2020 roku" - podano także.

8 czerwca br. nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki przyjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego do max. 202 922,2 zł w drodze emisji do 125 tys. akcji serii T o wartości nominalnej 0,1 zł każda, z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Jak ustalono, akcje serii T zostaną zaoferowane w formie subskrypcji prywatnej inwestorom wskazanym przez zarząd spółki. Następnie rada nadzorcza XTPL ustaliła cenę emisyjną nowo emitowanych akcji na okaziciela serii T spółki na poziomie 74 zł za jedną akcję.

XTPL rozwija i komercjalizuje na światowym rynku przełomową, addytywną technologię umożliwiającą ultraprecyzyjne drukowanie nanomateriałów. Technologia ta ułatwi m.in. produkcję wyświetlaczy nowej generacji, inteligentnego szkła z zaawansowanymi funkcjonalnościami, innowacyjnych zabezpieczeń antypodróbkowych czy paneli fotowoltaicznych o zwiększonej wydajności. Obecnie XTPL komercjalizuje swoją technologię w dwóch pierwszych polach aplikacyjnych: wyświetlaczy oraz smart glass. Akcje spółki zadebiutowały na rynku głównym GPW w lutym 2019 r.

(ISBnews)