"Niebawem przedstawimy cały plan synergii z Grupą Energa, w ciągu około 2-3 tygodni, trzeba go jeszcze skonsultować ze stroną społeczną. Wiemy, w jakim kierunku chcemy iść, nie będziemy dublować spółek zależnych, będziemy je łączyć kompetencjami" - powiedział Obajtek dziennikarzom w trakcie otwarcia farmy wiatrowej w Przykonie.

"Sądzę, że już w tym roku będą widoczne synergie związane z przejęciem Grupy Energia, ale do pewnych reform są potrzebne określone środki" - zastrzegł także prezes.

Formalnie transakcja przejęcia Energi przez PKN Orlen sfinalizowana została 30 kwietnia br. nabyciem akcji Energi stanowiących około 80% kapitału zakładowego spółki oraz około 85% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Cena wszystkich nabytych akcji wyniosła około 2,77 mld zł i została pokryta przez koncern gotówką pochodzącą ze środków własnych oraz z dostępnego kredytu konsorcjalnego.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)