"Zwyczajne walne zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w Bogdance, (...) po zapoznaniu się z oceną rady nadzorczej, postanawia zysk netto za 2019 r. w wysokości 306 183 753,52 zł przeznaczyć w całości na kapitał rezerwowy spółki" - czytamy w podjętej uchwale.

LW Bogdanka na koniec 2019 r. miała 20,8% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 26,8% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 2,16 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)