"Rozpoczęliśmy 2020 r. z powodzeniem, jednak z końcem I kw. razem z całą globalną branżą turystyczną stanęliśmy w obliczu bezprecedensowego wpływu COVID-19. Z powodu restrykcji spowodowanych przez pandemię, nie prowadziliśmy wycieczek od środka marca do lipca. To bez wątpienia miało negatywny wpływ na wyniki I półrocza - przychód wyniósł 23,5 mln euro (w tym samym czasie poprzedniego roku 83,3 mln euro), ponieśliśmy stratę netto w wysokości 2,2 mln euro (wobec 0,4 mln euro zysku netto w analogicznym okresie 2019 r.)" - napisała prezes Audron Keinyt w komentarzu zawartym w raporcie.

W samym II kw. strata operacyjna wyniosła 0,71 mln euro wobec 1,59 mln euro zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 0,13 mln euro w II kw. 2020 r. wobec 54,45 mln euro rok wcześniej.

W I-II kw. 2020 r. spółka miała 2,24 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 0,44 mln euro zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 23,48 mln euro w porównaniu z 83,26 mln euro rok wcześniej.

Novaturas jest największym operatorem turystycznym na Litwie, Łotwie i w Estonii zarówno pod względem wartości sprzedaży, jak i liczby pasażerów. Grupa ma ponad 40% udziału w regionie w rynku zorganizowanych lotów czarterowych. Spółka zadebiutowała na GPW w 2018 r.

(ISBnews)