Strata operacyjna wyniosła 5,75 mln zł wobec 4,35 mln zł straty rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 208,7 mln zł w 2020 r. wobec 242,32 mln zł rok wcześniej.

"Spółka Intersport Polska za rok obrotowy zakończony 31 marca 2020 roku wypracowała przychody netto ze sprzedaży w wysokości 208 700 tys. zł, czyli o 7,7% wyższe wobec 193 855 tys. zł osiągniętych w analogicznym okresie (od 1 kwietnia 2018 do 31 marca 2019 roku). W okresie od 01 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 r., spółka zanotowała stratę brutto w wysokości 6 666 tys. zł przy stracie brutto na poziomie 6 783 tys. zł w analogicznym okresie. EBIT wyniósł -5 752 tys. zł, zaś EBITDA kształtowała się na poziomie 192 tys. zł" - czytamy w raporcie.

W roku obrotowym zakończonym 31 marca 2020 r. spółka odnotowała niższą marżę brutto ze sprzedaży w porównaniu do analogicznego okresu czyli 33,4% zaś rentowność ze sprzedaży spółki wyniosła -3,6% w porównaniu do -2,7% w analogicznym okresie. Związane jest to głównie ze zwiększonym udziałem sprzedaży w kanale hurtowym, który jednocześnie generują niższą marżę w porównaniu do sprzedaży w sklepach stacjonarnych czy e-com, podano także.

"W pierwszych dwóch dekadach marca 2020 r. spółka odnotowała załamanie sprzedaży internetowej, natomiast w ostatniej dekadzie e-commerce powrócił do dwucyfrowych wzrostów (głównie w wyniku przekierowania sprzedaży prowadzonej dotychczas w sklepach stacjonarnych zlokalizowanych w galeriach handlowych na sprzedaż internetową). Wzrost ten nie pozwolił jednak odpracować spadku sprzedaży z pierwszych dwóch dekad miesiąca - stąd łączny wynik marca 2020 roku i całego okresu trwającego od 1 stycznia do 31 marca 2020 r. w kanale e-commerce był ujemny" - czytamy także.

Podstawowa działalność Intersport Polska polega na sprzedaży detalicznej markowego sprzętu sportowego w specjalistycznych sklepach o dużej powierzchni zlokalizowanych w wybranych centrach handlowych dużych miast w całej Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.

(ISBnews)