"Grupa Przemysłowa PJP Makrum S.A. (wcześniej Projprzem Makrum) dokonała publikacji sprawozdania finansowego za I półrocze 2020. Okres ten spółka zamknęła notując rekordowy poziom skonsolidowanych przychodów oraz szczególnie dobry wynik w sektorze budownictwa przemysłowego [...] Zmiana przychodów ze sprzedaży r/r wynika przede wszystkim z dynamicznego wzrostu przychodu w segmencie budownictwa przemysłowego, który wypracował 73,9 mln zł, czyli wzrost o 323,6%" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

"Jesteśmy zadowoleni z rozwoju budownictwa przemysłowego. Otwarty w zeszłym roku nowy oddział we Wrocławiu znacząco powiększył nasz potencjał w tym segmencie" - dodał prezes Piotr Szczeblewski, cytowany w komunikacie.

Zysk operacyjny wyniósł 11,33 mln zł wobec 1,59 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 13,6 mln zł w I poł. br.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 173,46 mln zł w I poł. 2020 r. wobec 102,26 mln zł rok wcześniej.

Spadek przychodów o 5,8 mln zł, tj. 8,6%, odnotowano w segmencie systemów przeładunkowych.

"Produkt ten kierowany jest głównie na rynki eksportowe - w I półroczu 2020 r. zrealizowano tam 85,8% przychodów. Ogłoszony w marcu 2020 r. stan pandemii, a w jego następstwie zmniejszenie skłonności do ryzyka oraz decyzje administracyjne o czasowym ograniczaniu ruchu bądź zamknięciu granic na terenie UE, spowodowały przesunięcie w czasie dostaw bądź montaży wyrobów" - skomentował Szczeblewski.

Sprzedaż pozostałych produktów przemysłowych grupy wzrosła - konstrukcji stalowych o 3,3 mln zł, a parkingów automatycznych o 5,3 mln zł.

"W raportowanym okresie grupa powiększyła się o dwie dwie nowe spółki - PROMStahl Ltd, utworzona z myślą o intensyfikacji sprzedaży w segmencie systemów przeładunkowych bezpośrednio na rynku Wielkiej Brytanii i ościennych, oraz PROMLift Sp. z o.o., który rozbudował zakres działalności PJP Makrum o produkty związane z logistyką magazynową, czyli wózki widłowe i regały magazynowe. Ponadto zakończyliśmy modernizacje zakładu w Koronowie" - powiedział także prezes.

29 czerwca postanowiono dokonać wypłaty dywidendy z zysku spółki dominującej grupy za rok 2019, w kwocie łącznej 3 589 629,6 zł, to jest 0,6 zł na jedną akcję, przypomniano także.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2020 r. wyniosła 1,77 mln zł wobec 1,21 mln zł zysku rok wcześniej.

Działalność Grupy Przemysłowej PJP Makrum realizowana jest w trzech obszarach: produkcji konstrukcji stalowych, budownictwie komercyjnym i systemach przeładunkowych. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 272 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)