Umowy zostały podpisane w ramach zadania pn.: "Remont nawierzchni bitumicznych przy użyciu betonu asfaltowego, mieszanek matyksowo - grysowych oraz masami na zimno, remont nawierzchni z kostki kamiennej lub kostki brukowej, remont poboczy, rowów, przepustów, wykonanie oraz remont oznakowania poziomego, wykonanie naprawy spękań poprzecznych i podłużnych nawierzchni bitumicznych, dostawa masy na zimno oraz interwencyjne usuwanie skutków zdarzeń drogowych na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku w podziale na 6 części.

"Łączna wartość wynagrodzenia emitenta z tytułu realizacji tych umów wyniesienie ok. 41 mln zł netto" - czytamy w komunikacie.

Pierwsza z zawartych umów dotyczy realizacji III części zadania: rejon w Bielsku Podlaskim. Wynagrodzenie emitenta za wykonanie przedmiotu umowy I wyniesie ok. 22,8 mln zł netto. Rozpoczęcie realizacji prac w ramach umowy nastąpi w III kw. 2020 r., a prace będą wykonywane sukcesywnie, w miarę potrzeb, do końca II kwartału 2024 r., podano także.

"Z kolei druga z umów dotyczy realizacji VI części zadania: Rejon w Zambrowie. Wynagrodzenie emitenta za realizację przedmiotu umowy II wyniesie ok. 18,2 mln zł netto. Rozpoczęcie realizacji prac w ramach umowy nastąpi w III kw. 2020 r., a prace będą wykonywane sukcesywnie, w miarę potrzeb, do końca II kwartału 2024 r. " - czytamy także.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,66 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)