Zysk EBITDA wyniósł 3,94 mln zł wobec 3,92 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 48,66 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 47,22 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2020 r. spółka miała 3,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 7,22 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 97,99 mln zł w porównaniu z 90,38 mln zł rok wcześniej.

Grupa PBKM pozyskała 12 835 nowych próbek krwi pępowinowej lub tkanek w segmencie B2C (klienci indywidualni) w pierwszym półroczu 2020 roku, co oznacza wzrost o 6% r/r. Udział umów abonamentowych zawartych w segmencie B2C w I poł. 2020 roku wyniósł 49,1%, wobec 48,6% w analogicznym okresie 2019 roku. Łącznie w segmentach B2C i B2B Grupa PBKM pozyskała w I poł. 2020 roku 14 099 próbek krwi pępowinowej lub tkanek. Przychody segmentu B2C i B2B w pierwszym półroczu 2020 r. wyniosły prawie 90 mln zł i były o 9% wyższe r/r.

"W pierwszym półroczu zwiększyliśmy liczbę nowych klientów indywidualnych w porównaniu rok do roku, ale na poziom sprzedaży mocno wpłynęły w tym okresie głównie dwa czynniki: niekorzystana sytuacja rynkowa związana ze stanem pandemii koronawirusa COVID-19 oraz negatywne postrzeganie branży na kilku istotnych rynkach wynikająca z upadłości dawnego europejskiego lidera - spółki Cryo-Save AG (Szwajcaria). Z uwagi na trudne otoczenie rynkowe i trwającą pandemię koronawirusa szacuję, że utrzymanie w całym 2020 roku tempa pozyskania nowych klientów nie uwzględniając akwizycji oraz rentowności na ubiegłorocznym poziomie jest niemożliwe" - powiedział prezes Jakub Baran, cytowany w komunikacie.

Niemniej jednak PBKM koncentruje się na zwiększeniu skali biznesu i nadal będzie prowadzić inwestycje w rozwój Grupy FamiCord.

"Planujemy dalszy rozwój organiczny, kontynuację rozpoczętych projektów i kolejne transakcje przejęcia. Szacujemy, że po ostatnich przejęciach ok. 37% pobranych porcji krwi pępowinowej w Europie jest przetwarzanych w laboratoriach Grupy FamiCord. Korzystając z silnej pozycji gotówkowej oraz pełnego wsparcia naszego głównego akcjonariusza chcemy jeszcze mocniej zwiększyć obecności Grupy FamiCord w Europie Zachodniej, szczególnie na nowych rynkach. Taki ruch wykonaliśmy ostatnio przejmując spółkę eticur) GmbH, prowadzącą drugi pod względem wielkości bank komórek macierzystych w Niemczech. Warto zaznaczyć, że negatywny wpływ pandemii na rozwój rodzinnego bankowania krwi jest na rynku niemieckim mało odczuwalny" - dodał prezes.

PBKM, jako jedyny polski podmiot komercyjny jest członkiem trzech konsorcjów w ramach programu Strategmed II, w ramach których zostały rozpoczęte terapie komórkowe, m. in. w kardiologii, diabetologii, dermatologii i medycynie estetycznej. W dotychczas realizowanych 4 próbach klinicznych i 1 próbie przekształconej w eksperyment medyczny wykonano dotychczas ok. 650 podań różnego rodzaju frakcji komórek macierzystych pacjentom głównie w obszarze kardiologii i dermatologii.

Ponadto w ramach programu sektorowego InnoNeuroPharm, organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), PBKM realizuje projekt ALSTEM, w którym rozwijany jest innowacyjny produkt leczniczy terapii zaawansowanej oparty na komórkach mezenchymalnych galarety Whartona w leczeniu stwardnienia zanikowego bocznego (ALS). W najbliższych tygodniach zostanie przeprowadzona rekrutacja pierwszych pacjentów do próby klinicznej projektu ALSTEM.

"Kilka miesięcy temu zdecydowaliśmy także o wejściu w obszar terapii CAR-T, uznawanej obecnie za najbardziej innowacyjną na świecie terapię leczenia nowotworów krwi. Będziemy prowadzić badania kliniczne we współpracy z wiodącymi ośrodkami klinicznymi w Polsce, a następnie wprowadzać terapię CAR-T do leczenia pacjentów z nowotworami w całej Europie. Na sfinansowanie badań klinicznych będziemy chcieli pozyskać środki z publicznych programów wspierających innowacyjne badania oraz od zewnętrznych inwestorów, o ile tylko pandemia nie spowoduje spowolnienia procesów uzyskiwania stosowanych pozwoleń" - powiedział także Baran.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2020 r. wyniósł 0,32 mln zł wobec 4,99 mln zł zysku rok wcześniej.

Polski Bank Komórek Macierzystych został założony w 2002 roku i zajmuje się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i wieloletnim przechowywaniem komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej i innych tkanek popłodowych. Celem działalności PBKM jest zapewnienie dziecku lub członkom rodziny szybkiego dostępu do materiału biologicznego, który może być stosowany w nowoczesnych terapiach. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r.

(ISBnews)