Strata operacyjna wyniosła 2,18 mln zł wobec 1,67 mln zł straty rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 1,22 mln zł wobec 0,76 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 24,36 mln zł w I półroczu 2020 r. wobec 26,8 mln zł rok wcześniej.

"W ciągu sześciu miesięcy 2020 roku grupa kapitałowa 4fun Media S.A. osiągnęła przychody na poziomie 24 363 tys. zł, niższe niż rok wcześniej o 9%. Głównym powodem niższej sprzedaży były skutki wprowadzenia restrykcji administracyjnych w związku z pojawieniem się informacji o pandemii koronawirusa COVID-19 na terenie kraju" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Większość klientów wstrzymała zaplanowane działania oparte na budżetach marketingowych przeznaczonych na kampanie promocyjne towarów i usług do czasu zniesienia sankcji administracyjnych oraz odmrożenia gospodarki. Odwołane zostały wszystkie eventy, a znaczącej redukcji uległy budżety promocyjne związane m.in. z prowadzeniem kampanii reklamowych, zwłaszcza w przypadku nośników zewnętrznych z uwagi na spadek ruchu ulicznego w miastach.

"Mimo stopniowego odmrażania gospodarki i luzowania kolejnych restrykcji, ograniczenia administracyjne miały wpływ na wyniki emitenta w okresie całego drugiego kwartału. Jednak mimo wstrzymania znaczącej części kampanii reklamowych zaplanowanych na pierwsze półrocze oraz związanego z tym spadku przychodów, emitent nie utracił klientów, a spadek przychodów okazał się jednocyfrowy. Było to możliwe m.in. dzięki kilkunastoletniej obecności spółki na rynku, która wypracowała sobie w tym czasie szerokie, zdywersyfikowane portfolio klientów oparte o długoterminowe umowy i relacje biznesowe. Istotny wpływ na przychody w raportowanym okresie miał fakt znaczącego wzrostu sprzedaży w segmencie e-commerce" - czytamy dalej.

"Mimo bardzo niesprzyjającego środowiska gospodarczego spowodowanego pandemią, emitent wypracował w raportowanym okresie widoczny wzrost poziomu EBITDA (o 60%). Było to możliwe dzięki konsekwencji zarządu we wdrożeniu planu naprawczego rozpoczętego w czwartym kwartale 2019 roku, którego efekty zaczęły być widoczne począwszy od pierwszego kwartału br. oraz szybkiej reakcji emitenta na wprowadzenie ograniczeń administracyjnych i związanego z tym zamrożenia budżetów reklamowych, co skutecznie złagodziło skutki pandemii i ograniczyło poziom potencjalnych strat" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I półroczu 2020 r. wyniosła 4,95 mln zł wobec 2,66 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa 4Fun Media jest firmą działającą na rynku telewizyjnym i mediów cyfrowych ze szczególnym uwzględnieniem rynku telewizji tematycznych. 4Fun Media jest interaktywną platformą telewizyjną, dystrybuującą treści wideo poprzez telewizję, telefonię komórkową, platformy IPTV, internet oraz autorskie rozwiązania typu second screen (aplikacja 4Fun App). Do grupy kapitałowej 4fun Media należą tematyczne kanały telewizyjne 4Fun.tv, 4Fun Dance oraz Gold Hits, spółka Program - dystrybutor tematycznych programów telewizyjnych i treści multimedialnych w różnych formatach, pierwsza hybrydowa agencja reklamowa w Polsce - Bridge 2 Fun oraz największa sieć Digital Signage w Polsce - Screen Network. Skonsolidowane przychody wyniosły 58,84 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)