Strata operacyjna wyniosła 2,25 mln zł wobec 0,74 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 15,72 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 24,63 mln zł rok wcześniej.

"Wydarzeniem bez precedensu w minionym półroczu był wybuch pandemii koronawirusa (COVID-19) i wprowadzenie kwarantanny na niemal wszystkich rynkach, na których działa grupa, w wyniku czego nastąpił spadek poziomu przychodów ze sprzedaży o 20% r/r. Zanotowaliśmy także okresowe pogorszenie się efektywności kosztowej w zakładach produkcyjnych grupy spowodowane przestojem powstałym w związku z rozwojem pandemii COVID-19. Fakt ten był bezpośrednią przyczyną istotnego obniżenia poziomu rentowności w II kwartale 2020 r. Naszym zdaniem zdarzenia nadzwyczajne, które wystąpiły w II kwartale mają charakter incydentalny, a ich wpływ na firmę w dłuższym okresie będzie ograniczony. Kryzys spowodowany pandemią COVID-19 pozwolił nam wejść w nowy segment produktów (maski higieniczne i medyczne), który w przyszłości powinien przynosić ok. 20% całkowitego przychodu grupy" - napisał prezes Tomasz Malicki w liście do akcjonariuszy.

"Skonsolidowany wynik EBITDA za I półrocze 2020 roku wyniósł 3 mln zł i był niższy o 1,9 mln zł r/r. Głównym czynnikiem, który wpłynął na pogorszenie wyników był spadek wartości sprzedaży o ok. 10 mln zł spowodowany sytuacją pandemiczną" - dodał.

W I poł. 2020 r. spółka miała 1,21 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 0,55 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 40,31 mln zł w porównaniu z 50,16 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2020 r. wyniosła 0,77 mln zł wobec 0,33 mln zł zysku rok wcześniej.

Protektor jest jednym z największych w Europie producentów i dystrybutorów obuwia ochronnego, militarnego oraz specjalistycznego o wysokiej klasie bezpieczeństwa. Prowadzi działalność za pośrednictwem trzech zakładów produkujących obuwie: jednego w Polsce oraz dwóch w Mołdawii. Spółka jest notowana na GPW od 1998 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 100 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)