Strata operacyjna wyniosła 0,67 mln zł wobec 1,17 mln zł straty rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 6,23 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 5,7 mln zł rok wcześniej.

"Pomimo trudnego otoczenia rynkowego (panująca epidemia) spółka zanotowała wzrost sprzedaży o 9% w Q3 2020 roku w stosunku analogicznego okresu roku ubiegłego. Poprawie uległy wszystkie wskaźniki - wzrostowi sprzedaży towarzyszyła redukcja kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu, co przełożyło się na poprawę wyniku na działalności operacyjnej - redukcja straty niemalże o połowę. Wskaźnik EBITDA także uległ znaczącej poprawie, co przekłada się na niższe zapotrzebowanie na kapitał obrotowy. Spółka w najbliższych miesiącach planuje dalszy rozwój wybranych marek - JOKO, Miraculum, Paloma, Tanita - poprzez wdrożenie nowych linii produktowych., które powinny przełożyć się na wzrost sprzedaży i przyczynić się do dalszego rozwoju spółki" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 2,67 mln zł straty netto w porównaniu z 1,6 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 17,22 mln zł w porównaniu z 16,29 mln zł rok wcześniej.

Działalność Miraculum koncentruje się na opracowywaniu i sprzedaży preparatów do pielęgnacji skóry, depilacji, a także wyrobów perfumeryjnych i kosmetyków do makijażu. W 2007 r. spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)