Zysk operacyjny wyniósł 29,52 mln zł wobec 4,05 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 46,97 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 86,65 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 8,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 15,05 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 167,82 mln zł w porównaniu z 259,62 mln zł rok wcześniej.

"W związku z epidemią COVID-19 grupa kapitałowa Open Finance zanotowała w III kw. 2020 roku w stosunku do I kw. 2020 r. istotne spadki wolumenów sprzedaży przede wszystkim w kategorii kredytów gotówkowych (spadek o 52%) oraz kredytów firmowych (spadek o 55%). W zakresie sprzedaży kredytów hipotecznych, grupa zanotowała 23-procentowy spadek wolumenu w tej kategorii produktowej w III kwartale 2020 roku w stosunku do I kwartału 2020 r." - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2020 r. wyniosła 19,93 mln zł wobec 8,57 mln zł straty rok wcześniej.

Open Finance jest największą firmą doradztwa finansowego na polskim rynku. Spółka zadebiutowała na GPW w 2011 r.

(ISBnews)