W samym IV kwartale firma osiągnęła 3,22 mln zł przychodów netto. W tym czasie zysk netto SoftBlue wyniósł ponad 2,5 mln zł, co oznacza niespełna 330% wzrostu r/r. Wpływ na wyniki miało sfinalizowanie kontraktów dotyczących autorskich projektów z zakresu nowych technologii, a także działalność badawczo-rozwojowa spółki. W minionym kwartale firma koncentrowała się również na przejęciu biznesu notowanej na NewConnect firmy easyCALL.pl, poinformowano.

"Wyniki za 2020 rok są dla nas satysfakcjonujące i potwierdzają, że obrana przez nas strategia jest słuszna. Koncentrujemy się na realizacji projektów skierowanych na Software, IoT oraz dział badawczo-rozwojowy. Sfinalizowanie kilku istotnych projektów w ramach tych obszarów przyczyniło się do wypracowania w minionym roku znaczącego wzrostu zysku netto, który osiągnął 3,1 mln zł. Przychody netto odnotowaliśmy na poziomie 6,45 mln zł. Aż 50% tego wyniku - 3,22 mln zł - udało nam się osiągnąć w samym czwartym kwartale. Zysk netto od października do grudnia wyniósł ponad 2,5 mln zł. Dało to SoftBlue ponad 4-krotny wzrost r/r. EBITDA w tym okresie wyniosła prawie 1,47 mln zł" - powiedział prezes Michał Kierul, cytowany w komunikacie.

W październiku ub.r. SoftBlue podpisał dwie znaczące umowy z podmiotami z sektora państwowego. Łączna wartość zamówień na systemy informatyczne wynosiła ok. 4 mln zł. Oba projekty zostaną zrealizowane w 2021 roku, zaznaczono.

W listopadzie spółka wkroczyła w następny etap budowy własnego centrum badawczo-rozwojowego optymalizacji zarządzania zasobami wodnymi i energetycznymi. SoftBlue zakupiło wówczas działkę o pow. 703 m2 w centrum Bydgoszczy. Projekt ma na celu stworzenie rozwiązań ułatwiających racjonalne gospodarowanie wodą w systemach zbiorowego zaopatrzenia oraz zwiększenia efektywności zarządzania energią elektryczną.

"Prace budowlane planujemy rozpocząć na przełomie najbliższych miesięcy. Zakończenie budowy zaplanowane jest na czwarty kwartał 2022. Pokładamy duże nadzieje w tej inwestycji" - dodał Kierul.

Na powstanie centrum spółka otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w kwocie ponad 5,4 mln zł. Całkowita wartość inwestycji wynosi powyżej 12 mln zł.

W tym samym czasie SoftBlue podjął także decyzję o wzmocnieniu segmentu autorskich rozwiązań z obszaru IoT. Spółka koncentrowała się bowiem na najnowszym projekcie o nazwie Autonomous Data Controler. Nowoczesny rejestrator będzie służyć do lokalnego zbierania, rejestracji i analizy danych pochodzących z urządzeń przynależnych do jednej maszyny, instalacji lub rozdzielni. Urządzenie umożliwia akwizycję, archiwizację i przetwarzanie danych oraz prezentację wyników analizy, wynika także z materiału.

W połowie grudnia SoftBlue podjęło kolejny istotny krok z punktu widzenia rozwoju prowadzonej działalności. Firma sfinalizowała bowiem zakup biznesu firmy easyCALL.pl. Transakcja objęła pracowników firmy, kontakty biznesowe i kontrakty spółki, podano dalej.

"Będąc właścicielem firmy chcemy stworzyć i dostarczyć systemy powiązane z telefonią internetową oraz stacjonarną" - wyjaśnił prezes.

Z początkiem br. firma SoftBlue przeprowadziła publiczną emisję akcji z prawem poboru. Przydział akcji i zapisów na akcje oferowane zaplanowany został na przełom lutego i marca br. Aktualnie SoftBlue koncentruje się na rozwoju działalności eksportowej w ramach swojej spółki zależnej Milisystem.

SoftBlue to innowacyjna spółka, która powstała 2003 roku w Bydgoszczy. Firma komercjalizuje badania naukowe oraz prowadzi działania doradcze dla instytucji publicznych i biznesu, a także projekty dedykowane systemom IT. Od 2015 roku spółka jest notowana na rynku NewConnect.

(ISBnews)