Jak poinformował w poniedziałek na konferencji prasowej Borys, na podstawie zaakceptowanych wniosków o wypłatę do małych i mikrofirm powinno trafić 6,8 mld zł, a uwzględniając jeszcze efekty odwołań od decyzji odmownych, ostateczna kwota będzie rzędu 7 mld zł.

Borys przypomniał, że początkowo PFR szacował, że subwencje z tej tarczy wyniosą ok. 8 mld zł.

“To 5-6 proc. kwoty wypłaconej w tarczy wiosennej, kiedy z pomocy skorzystała blisko połowa wszystkich firm w Polsce” - podkreślił prezes PFR. Jak dodał, obecne szacunki wskazują, że szczególnie dotkniętych pandemią jest ok. 5 proc. wszystkich przedsiębiorstw.

Borys poinformował, że z Tarczy PFR 2.0 skorzystały w sumie 46 tys. 242 firmy. “Łącznie liczba beneficjentów Tarczy 2.0 to 46 tys. 242 przedsiębiorstwa, z czego 6 tys. 824 beneficjentów to małe i średnie przedsiębiorstwa i 39 tys. 418 to mikroprzedsiębiorstwa” - powiedział prezes PFR.

Borys poinformował, że dzięki wsparciu z Tarczy Finansowej 2.0 chronionych jest w Polsce ponad 352 tys. pracowników. “Przedsiębiorcy dzięki subwencjom z Tarczy Finansowej 2.0 mogli zbudować sobie pewien bufor finansowy, szacujemy, że kilkumiesięczny, na to, żeby zapewnić sobie płynność w związku ze skutkami gospodarczymi koronawirusa” - dodał.

Borys powiedział, że kwoty subwencji wypłacane w Tarczy PFR 2.0 są zbliżone do tych, które wypłacano w ubiegłorocznej edycji Tarczy PFR 1.0. “Średnio 81 tys. zł otrzymywały mikrofirmy, średnie zatrudnienie w tych mikrofirmach to jest około 3-4 pracowników. Małe i średnie przedsiębiorstwa otrzymywały 530 tys. zł; w nich średnie zatrudnienie wynosi około 30 pracowników” - wyjaśnił.

Ponad 86 proc. złożonych wniosków zakończyło się decyzją pozytywną. "W tym miesiącu będziemy rozpatrywali ewentualne odwołania od decyzji negatywnych” - dodał.

Z danych PFR wynika, że restauracje i gastronomia, hotele i obiekty zakwaterowania oraz sklepy prowadzące sprzedaż detaliczną odzieży otrzymały najwyższe subwencje w ramach Tarczy 2.0 PFR. Niemal 13 tys. restauracji i placówek gastronomicznych otrzymało w sumie nieco ponad 2 mld zł, a ponad 2,8 tys. hoteli i podobnych obiektów zakwaterowania dostało 1,225 mld zł. Działalność polegająca na sprzedaży detalicznej odzieży w wyspecjalizowanych sklepach otrzymała natomiast 475 mln zł. Z pomocy skorzystało prawie 4,9 tys. takich sklepów.

Borys powiedział, że PFR spodziewa się zgody Komisji Europejskiej na pożyczki płynnościowe dla dużych firm w ramach Tarczy 2.0 “być może już w tym tygodniu”.

"Wniosek złożyliśmy w listopadzie, ale mamy nadzieję, że w przyszłym tygodniu będziemy mogli uruchomić możliwość składania wniosków przez duże firmy” - mówił. Jak dodał, “cały czas pracujemy, działamy, aby minimalizować skutki gospodarcze drugiej i trzeciej fali pandemii”.

Obecny na konferencji wiceprezes PFR Bartosz Marczuk poinformował, że umarzanie środków z Tarczy PFR 1.0 rozpocznie się w połowie maja tego roku, a firmy będą mogły załatwić niezbędne formalności w banku, który pośredniczył w przyznaniu środków.

Marczuk dodał, że większość firm, które nie będą się kwalifikować do umorzenia wsparcia z pierwszej edycji tarczy, zacznie spłacać swoje zobowiązania w 24 ratach, od lipca lub sierpnia tego roku.

Subwencja finansowa PFR w ramach Tarczy 2.0 będzie miała charakter bezzwrotny po spełnieniu przez przedsiębiorcę określonych warunków. W przypadku mikrofirm spadek obrotów to minimum 30 proc. w okresie kwiecień-grudzień lub w IV kwartale 2020 r. w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 r. Kwota subwencji zależy od wielkości spadku przychodów: 18 tys. zł na zatrudnionego przy spadku przychodów o 30-60 proc., 36 tys. zł na zatrudnionego przy spadku przychodów powyżej 60 proc. Maksymalna kwota finansowania dla mikrofirm to 324 tys. zł. Będzie możliwość umorzenia do 100 proc. w zależności od utrzymania zatrudnienia w 2021 r.(PAP)