Kryterium oceny ofert złożonych w ramach przetargu stanowią: całkowita cena brutto za realizację (waga 60%), okres obowiązywania rękojmi (waga 20%), doświadczenie kierownika budowy (waga 20%), podano w komunikacie.

Termin wykonania zamówienia określono na do 720 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, wynika także z materiału.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii truamwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 392,2 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)