Reklama

"Wystąpienie pandemii COVID-19 i w jej następstwie - zmiany społeczno-gospodarcze pośrednio miały wpływ na wielkość i strukturę portfela zamówień grupy kapitałowej Mirbud. W odpowiedzi na kryzys gospodarczy rząd skierował dodatkowe środki finansowe na realizację kontraktów infrastrukturalnych w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 roku) oraz wdrożonego w tym czasie Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030. Dzięki temu oraz skutecznemu ofertowaniu przez nasze spółki Mirbud S.A. i Kobylarnia S.A. portfel zamówień grupy z 3,52 mld zł na koniec 2019 roku urósł do wartości ponad 5 mld zł. Oprócz ożywienia na rynku budownictwa infrastrukturalnego w ramach programów rządowych z początkiem 2021 roku obserwujemy wzrost nakładów na realizację inwestycji samorządowych, a także ożywienie na rynku budowy obiektów logistyczno- magazynowych. Liczymy, iż fakt ten będzie miał również wpływ na pozyskiwanie przez Mirbud S.A. nowych kontraktów w najbliższych miesiącach" - napisał Mirgos w liście załączonym do raportu za 2020 r.

Prezes przewiduje, że na rynek budowlany w Polsce w 2021 r. będzie miał wpływ wzrost cen niektórych materiałów budowlanych (w tym - stali i asfaltu) oraz usług podwykonawczych, do którego doszło w pierwszym kwartale 2021 roku. Ryzyko spadku rentowności kontraktów długoterminowych jest częściowo niwelowane przez zapisy umowne o waloryzacji wartości umów, jednak zmieniające się warunki rynkowe mogą mieć wpływ na rentowność realizowanych kontraktów. Prognozuje, iż w II połowie 2021 roku ceny niektórych materiałów budowlanych ustabilizują się, a nawet spadną.

"Rok 2020 przyniósł grupie kapitałowej rozwój skali działalności do niespotykanych w jej historii rozmiarów. Osiągnięte wyniki finansowe, wzrost wartości portfela zamówień na lata 2021-2025 oraz planowane nakłady rządowe w ramach Unijnego Funduszu Odbudowy dają nadzieję na utrzymanie tak dobrej koniunktury na rynku do 2030 roku. Perspektywę tę dostrzega również rynek inwestorów. Wycena Mirbud S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie wzrosła o niemal 500% rok do roku i osiągnęła historyczne maksima. To wspaniały sukces, jednak jesteśmy przekonani, iż kurs akcji Mirbud S.A. utrzyma się w dalszym ciągu w trendzie wzrostowym dzięki osiąganym w kolejnych kwartałach wynikom finansowym" - napisał prezes.

"Zakładane w poprzednich latach cele: poprawa rentowności oraz utrzymanie poziomu przychodów powyżej 1 mld zł, zostały osiągnięte. Naszym nadrzędnym celem w kolejnych latach będzie utrzymanie wartości portfela zamówień powyżej 5 mld zł przy zachowaniu dotychczasowej rentowności kontraktów. W perspektywie średnio- i długoterminowej dążymy do umocnienia pozycji w czołówce największych przedsiębiorstw budowlanych w kraju, z dumą reprezentując w tym gronie firmy z polskim kapitałem" - zakończył Mirgos.

Mirbud działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 243 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)