Zysk operacyjny wyniósł 37,39 mln zł wobec 40,65 mln zł zysku rok wcześniej.

Reklama

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 73,08 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 73,21 mln zł rok wcześniej.

"Najistotniejszy wpływ na skonsolidowany wynik finansowy grupy kapitałowej ma działalność autostradowa polegająca głównie na eksploatacji, poborze opłat za przejazd oraz realizacji inwestycji autostradowych na odcinku autostrady A4 Katowice - Kraków. [...] Na wyniki finansowe grupy w zakresie działalności autostradowej w I kwartale 2021 r. istotny wpływ miała zmiana poziomu ruchu samochodowego spowodowana ekonomicznym i społecznym efektem COVID-19. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży dotyczące działalności autostradowej za I kwartał 2021 r. wyniosły 72 236 tys. zł, notując tym samym zaledwie 0,2% spadek w relacji do przychodów za I kwartał 2020 r. (72 350 tys. zł). Wykazane odchylenie jest w głównej mierze konsekwencją: (i) spadku ruchu samochodowego o 9,8% w porównaniu do I kwartału 2020 r., na który złożył się 13,2% spadek ruchu samochodów osobowych (przede wszystkim w rezultacie wprowadzonych w Polsce w marcu 2020 r. ograniczeń związanych z COVID-19) oraz 6,2% wzrost ruchu samochodów ciężarowych, (ii) podwyższenia stawek poboru opłat z dniem 1 października 2020 r. za przejazd pojazdów kategorii 1 z 10,00 zł na 12,00 zł (preferencyjna stawka opłat dla płatności automatycznych w odniesieniu do tej kategorii wzrosła z 7,00 zł do 8,00 zł)" - czytamy w raporcie.

Prowadzona przez grupę działalność autostradowa przyniosła w I kwartale 2021 r. zysk netto w wysokości 31 547 tys. zł - dla porównania I kwartał 2020 r. zamknął się zyskiem netto w wysokości 33 121 tys. zł, dodano.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2021 r. wyniósł 3,45 mln zł wobec 140,81 mln zł zysku rok wcześniej.

Działalność Stalexport Autostrady i podmiotów wchodzących w skład jej grupy kapitałowej koncentruje się przede wszystkim na działalności autostradowej. Obejmuje ona eksploatację i utrzymanie odcinka autostrady A4 Katowice-Kraków.

(ISBnews)