Zysk operacyjny wyniósł 5,91 mln zł wobec 2,02 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 24,78 mln zł w III kw. r.obr. 2020/2021 wobec 16,33 mln zł rok wcześniej.

Reklama

W I-III kw. r.obr. 2020/2021 spółka miała 45,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 14,34 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 121,56 mln zł w porównaniu z 62,83 mln zł rok wcześniej.

"Skonsolidowane przychody z wynagrodzenia stałego za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi i portfelami klientów indywidualnych w trakcie trzech kwartałów roku obrotowego 2020/2021 wyniosły ok. 59,9 mln zł wobec ok. 47,9 mln zł w analogicznym okresie roku obrotowego 2019/2020. Natomiast skonsolidowane przychody z wynagrodzenia zmiennego wyniosły ok. 60,7 mln zł wobec ok. 13,8 mln zł w okresie lipiec 2019 r. - marzec 2020 r." - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Łączna suma aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI sięgnęła na koniec marca 2021 r. 6,9 mld zł. W porównaniu z 31 marca 2020 roku oznacza to wzrost o ok. 3,6 mld zł (aktywa netto wynosiły wówczas 3,3 mld zł).

"Konsekwentnie budujemy wiarygodny wizerunek Skarbiec TFI w oczach inwestorów i akcjonariuszy. Stabilne strategie inwestycyjne, szeroka i kompleksowa oferta produktowa, aktywne odpowiadanie na potrzeby rynku jest tym, co wyróżnia Skarbiec TFI i procentuje w perspektywie długofalowej. Po trudnym 2019 r., kiedy to jednymi z najważniejszych wyzwań były kwestie związane z budowaniem efektywnej dystrybucji czy implementowaniem nowych rozwiązań regulacyjnych, w kolejnym roku musieliśmy się zmierzyć z nową sytuacją jaką stworzyła światowa pandemia koronawirusa. Ten czas pokazał, jak bardzo ważnym aktywem w firmie są zatrudnieni w niej ludzie. Mówiąc o kadrze Grupy Skarbiec trzeba podkreślić profesjonalizm i zaangażowanie wszystkich naszych pracowników" - skomentowała prezes Skarbiec Holding i Skarbiec TFI Anna Milewska, cytowana w komunikacie.

Według stanu na 31 marca 2021 r., Skarbiec TFI zarządzał 36 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów, a także 8 funduszami dedykowanymi.

Skarbiec Holding jest grupą, której przedmiotem działalności jest zarządzanie funduszami inwestycyjnymi (fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze inwestycyjne zamknięte) oraz usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych na zlecenie. Skarbiec Holding S.A. jest jedynym akcjonariuszem Skarbiec TFI S.A., które powstało w 1997 roku jako piąte towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce i jest jednym z największych towarzystw niezależnych od jakiejkolwiek grupy bankowo-finansowej w Polsce.

(ISBnews)