Zysk operacyjny wyniósł 1,4 mln USD wobec 2,7 mln USD zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio 3,5 mln USD wobec 4,8 mln USD rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 61,4 mln USD w II kw. 2021 r. wobec 44,6 mln USD rok wcześniej.

"Całkowite przychody za sześć miesięcy 2021 roku wyniosły 61,4 mln USD, wzrosły o 16,8 mln USD r/r - tj. o 38%, co przewyższa poziom z I poł. 2020 roku (6M 2020: 44,6 mln USD). Wzrost ten wynika z: a) większego wolumenu sprzedaży jaj w skorupkach w porównaniu z rokiem poprzednim (+14% r/r); b) wzrostu cen jaj w skorupkach (+34% r/r) i produktów jajecznych (+18% r/r dla suchych produktów jajecznych, +24% r/r dla płynnych produktów jajecznych)" - czytamy w sprawozdaniu finansowym.

W ciągu 6 miesięcy 2021 r. segment jaj w skorupkach przyniósł 44,8 mln USD, czyli 73% łącznych przychodów. Wkład segmentu produktów jajecznych produktów jajecznych wyniósł 16,7 mln USD, czyli 27%. Udział przychodów z eksportu w 6M 2021 wyniósł 31% (6M 2020: 43%), podano także.

Grupa przedsiębiorstw Ovostar Union to firma agroprzemysłowa z Ukrainy. Zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2011 r.

(ISBnews)