"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki przeznacza zysk netto spółki za rok 2021 wynoszący 24 113 729,97 zł na: 1. wypłatę dywidendy w wysokości 20 147 366 zł, 2. kapitał zapasowy w wysokości 3 966 363,97 zł" - czytamy w uchwale walnego.

Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wynosi 2 zł. Dzień dywidendy ustalono na 15 czerwca.2022 r., a dzień wypłaty dywidendy na 30 czerwca 2022 r., podano również.

Reklama

W dywidendzie uczestniczą wszystkie 10 073 683 akcje AC.

Działalność AC SA opiera się przede wszystkim na sprzedaży samochodowych instalacji gazowych. Akcje spółki są notowane na GPW od 2011 roku. Jej przychody ze sprzedaży sięgnęły 206,3 mln zł w 2021 r.

(ISBnews)