"Zgodnie z listem intencyjnym, strony zamierzają określić warunki współpracy w zakresie realizacji inwestycji w odrębnej umowie o roboty budowalne, której szczegółowe postanowienia pozostają w toku uzgodnień. Zgodnie z intencjami stron, zawarcie umowy powinno nastąpić do dnia 16 sierpnia 2022 r." - czytamy w komunikacie.

W liście intencyjnym określono wynagrodzenie ryczałtowe należne spółce za wykonanie umowy w wysokości ok. 380 mln zł netto lub ok. 370,5 mln zł netto - w przypadku wdrożenia optymalizacji zaproponowanych przez Unibep, a także termin realizacji inwestycji wynoszący 13,5 miesiąca od dnia przekazania terenu budowy przez zamawiającego, podano także.

Reklama

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 712 mln zł w 2021 r.

(ISBnews)