"Grupa Ferro stawia na rozwój sprzedaży poprzez dalszą silną ekspansję i dywersyfikację rynków zbytu oraz oferty produktowej, przy równoległej kontynuacji zwiększania elastyczności operacyjnej i skutecznego zarządzania ryzykiem dostaw w celu nieustannej maksymalizacji zysków i wartości dla akcjonariuszy. Fundamentem Strategii F1R2 są 4 powiązane ze sobą wzajemnie filary: ekspansja rynkowa, ekspansja produktowa, Grupa Ferro jako producent oraz efektywna Grupa Ferro, a kluczowymi kierunkami rozwoju: nowe rynki, dopasowana oferta, doskonałość operacyjna i silna marka" - czytamy w komunikacie.

Reklama

W założeniach zrealizowanej Strategii F1 zarząd szacował możliwość osiągnięcia w 2023 r. skonsolidowanych przychodów na poziomie 700 mln zł oraz skonsolidowanej EBITDA sięgającej 90 mln zł. Grupa Ferro w 2021 r. osiągnęła i przekroczyła założone cele finansowe: wygenerowała przychody na poziomie 830,5 mln zł oraz EBITDA na poziomie 119,5 mln zł. Ferro podkreśla, że określone cele strategiczne zostały osiągnięte nawet bez uwzględnienia wpływu M&A (nowo przejęte spółki Termet i Tester konsolidowane od marca 2021).

"Z satysfakcją możemy ogłosić, że Strategię F1 zrealizowaliśmy z nawiązką i przed terminem. Jako grupa udowodniliśmy, że potrafimy opracować, wdrożyć i skutecznie wyegzekwować zadania strategiczne w bardzo wymagającym i dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Dzięki otwartości grupy na zmiany, elastyczności i postępującej dywersyfikacji biznesowej skutecznie zarządzamy ryzykami, a potencjalne zagrożenia umiemy zamieniać w biznesowe szanse. W ramach Strategii F1 osiągnęliśmy rekordowe wyniki finansowe i z sukcesem przeprowadziliśmy proces M&A w bardzo perspektywicznym segmencie ekologicznych źródeł ciepła. Ponadto zrealizowaliśmy nasze cele w zakresie nakładów inwestycyjnych, równolegle regularnie dzieląc się zyskiem z akcjonariuszami. Zbudowaliśmy solidne fundamenty w obszarze rynkowym, produktowym, organizacyjnym i finansowym, a tym samym stworzyliśmy bazę do nakreślenia sobie jeszcze bardziej ambitnych celów w kilkuletnim horyzoncie czasowym - do roku 2026" - powiedział prezes Wojciech Gątkiewicz, cytowany w komunikacie.

"Wrzucamy strategiczny wyższy bieg, przystępując do kolejnego rynkowego 'wyścigu'. Opracowując Strategię F1R2, dokonaliśmy ponownej ewaluacji potencjału rynków, otoczenia i grupy - doszliśmy do wniosku, że określone w poprzedniej strategii kierunki rozwoju są słuszne, a dzięki identyfikacji nowych inicjatyw i ich rozwinięciu możemy przyspieszyć rozwój grupy w stosunku do bazowego, organicznego scenariusza. Chcemy jeszcze mocniej wykorzystać zbudowane przewagi rynkowe Ferro i naszą silną pozycję finansową, aby przyspieszyć wzrost grupy i wzmocnić naszą pozycję rynkową w celu maksymalizacji osiąganych wyników i wartości dla akcjonariuszy" - kontynuował prezes.

W Strategii F1R2 uwzględniony został także obszar M&A - Ferro jest otwarte na potencjalne akwizycje m.in. podmiotu o profilu produkcyjnym z ofertą komplementarną do oferty grupy, przy czym istotnym czynnikiem będzie tu potencjał wzrostu biznesu po dołączeniu do grupy oraz możliwość finansowania ewentualnej transakcji wobec wysokich kosztów finansowania dłużnego w środowisku rosnących stóp procentowych, podano także.

Szacowany średnioroczny poziom capex to nie więcej niż 30 mln zł, z przeznaczeniem przede wszystkim na rozwój zdolności produkcyjnych, wsparcie logistyki i transformację IT. Powyższe wartości nie uwzględniają wpływu potencjalnych inicjatyw dotyczących projektów z obszaru M&A, czytamy dalej.

W Strategii F1R2 spółka uwzględniła także zagadnienia z obszaru ESG, dotyczące m.in. obszarów środowiskowych i zrównoważonego rozwoju, a także spraw pracowniczych i społecznych, dialogu z lokalnymi społecznościami oraz relacji z klientami. Do celów Ferro w obszarze ESG w zakresie kształtowania oferty należy m.in. dalszy rozwój produktów w kierunku rozwiązań ekologicznych (np.: armatura pozwalająca oszczędzać wodę, pompy ciepła) oraz ograniczanie śladu węglowego.

Ferro to jeden z największych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producentów i dystrybutorów techniki sanitarnej, instalacyjnej i grzewczej. Ferro jest notowane na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2010 r.

(ISBnews)