Prezes PKO BP odniósł się tym samym do sytuacji polskiej gospodarki po pandemii koronawirusa. - Wydaje się, że sytuacja Polski dziś jest relatywnie dobra, w stosunku do innych krajów Zachodu jak i części krajów Europy Środkowo – Zachodniej. Nic jednak się nie wydarzy bez ciężkiej pracy i świadomej oraz efektywnej polityki gospodarczej, której zadaniem będzie przede wszystkim wykorzystanie polskiej przedsiębiorczości – zauważył Jan Emeryk Rościszewski.

Zdaniem prezesa PKO BP na razie Polska nie powinna się obawiać zagrożeń geopolitycznych, ale głównie tych gospodarczych, dotykających dziś Europę. - Problemem dla Polski będą z pewnością wysokie ceny energii.

Nasz kraj z jednej strony musi się zaangażować w nowy Zielony Ład, a z drugiej strony ma ogromne zapóźnienia w obszarze transformacji energetycznej. Z jednej strony musimy odejść od węgla, a z drugiej strony nie ma odpowiedniej infrastruktury w obszarze energii jądrowej – stwierdził Rościszewski.

W dalszej części rozmowy Prezes PKO BP odniósł się m.in. do spekulacji nt. bańki nieruchomościowej, komentując sytuację na rynku nieruchomości i wysokie ceny mieszkań.