Zysk operacyjny wyniósł 22,89 mln zł wobec 15,34 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 458,33 mln zł w 2020 r. wobec 439,74 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2020 r. wyniosła 0,65 mln zł wobec 3,84 mln zł zysku rok wcześniej.

"Jednym z najbardziej istotnych obszarów, w którym w kolejnych latach nadal chcemy pozostać liderem na rynku polskim, jest wysokosprawna kogeneracja. Wpisujemy się tym samym w zieloną strategię Polski i UE, co jest szczególnie istotne z perspektywy obecnej unijnej polityki klimatycznej. Liczymy się z istotnym wzrostem wdrażania projektów kogeneracyjnych w Polsce niezależnie od bieżących problemów ekonomicznych kraju. Stale rozbudowujemy i poszerzamy nasze kompetencje w tym zakresie, przygotowując się do realizacji nowych projektów" - napisał w liście do akcjonariuszy prezes Józef Bodziony.

Jednym z najbardziej istotnych obszarów, w którym w kolejnych latach nadal chcemy pozostać liderem na rynku

polskim, jest wysokosprawna kogeneracja. Wpisujemy się tym samym w zieloną strategię Polski i UE, co jest

szczególnie istotne z perspektywy obecnej unijnej polityki klimatycznej.

Liczymy się z istotnym wzrostem wdrażania projektów kogeneracyjnych w Polsce niezależnie od bieżących problemów

ekonomicznych kraju. Stale rozbudowujemy i poszerzamy nasze kompetencje w tym zakresie, przygotowując się do

realizacji nowych projektów.

Jednym z najbardziej istotnych obszarów, w którym w kolejnych latach nadal chcemy pozostać liderem na rynku

polskim, jest wysokosprawna kogeneracja. Wpisujemy się tym samym w zieloną strategię Polski i UE, co jest

szczególnie istotne z perspektywy obecnej unijnej polityki klimatycznej.

Liczymy się z istotnym wzrostem wdrażania projektów kogeneracyjnych w Polsce niezależnie od bieżących problemów

ekonomicznych kraju. Stale rozbudowujemy i poszerzamy nasze kompetencje w tym zakresie, przygotowując się do

realizacji nowych projektów.

Jednym z najbardziej istotnych obszarów, w którym w kolejnych latach nadal chcemy pozostać liderem na rynku

polskim, jest wysokosprawna kogeneracja. Wpisujemy się tym samym w zieloną strategię Polski i UE, co jest

szczególnie istotne z perspektywy obecnej unijnej polityki klimatycznej.

Liczymy się z istotnym wzrostem wdrażania projektów kogeneracyjnych w Polsce niezależnie od bieżących problemów

ekonomicznych kraju. Stale rozbudowujemy i poszerzamy nasze kompetencje w tym zakresie, przygotowując się do

realizacji nowych projektów.

Introl to holding kilkunastu spółek głównie z branży energetyki, ochrony środowiska i automatyki przemysłowej. Jest notowany na GPW od 2007 r.

(ISBnews)