KNF obniżyła bufor na ryzyko portfela walutowego mBanku do 3,11 pkt proc.Warszawa, 19.11.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła utrzymywanie przez mBank na poziomie skonsolidowanym funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych na poziomie 3,11 pkt proc. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, podał bank. Dotychczas mBank utrzymywał ten bufor na poziomie 3,64 pkt proc.

"KNF zaleciła utrzymywanie funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych, na poziomie grupy kapitałowej banku w wysokości 3,11 pkt proc. dla łącznego współczynnika kapitałowego (TCR), 2,33 pkt proc. dla współczynnika kapitału Tier I oraz 1,74 pkt proc. dla współczynnika kapitału podstawowego Tier I" - czytamy w komunikacie.

Dotychczas wartość dodatkowego wymogu kapitałowego dla mBanku na poziomie skonsolidowanym wynosiła 3,64 pkt proc. dla łącznego współczynnika kapitałowego, 2,73 pkt proc. dla współczynnika kapitału Tier I i 2,04 pkt proc. dla współczynnika kapitału podstawowego Tier I.

"Na dzień sporządzenia niniejszego raportu, mBank spełnia wymogi KNF w zakresie minimalnych współczynników kapitałowych, zarówno w ujęciu jednostkowym jak i skonsolidowanym" - czytamy dalej.

mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW od 1992 roku.

(ISBnews)