Sąd wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości ElektrobudowyWarszawa, 24.03.2020 (ISBnews) - Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy wydał dziś postanowienie o ogłoszeniu upadłości Elektrobudowy, podała spółka.

"Sąd wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Marzeny Praskiej, zastępcę sędziego komisarza w osobie SSR Agaty Adamczyk oraz syndyka w osobie Marcina Ferdyna, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 220" - czytamy w komunikacie.

Postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości jest nieprawomocne, jednakże jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania, a datą upadłości jest dzień wydania postanowienia, podano także.

19 marca br. Elektrobudowa złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości.

Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 763,5 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)