"Rzeczywisty wpływ kosztów z tytułu rozwiązań w zakresie tzw. wakacji kredytowych na wynik finansowy grupy banku zależeć będzie od, m. in.: liczby klientów, którzy skorzystają z tych rozwiązań, liczby rat zawieszonych przez każdego z tych klientów, momentu rozpoczęcia przez nich korzystania z 'wakacji kredytowych' oraz od wysokości stóp procentowych" - czytamy w komunikacie.

Santander Bank Polska należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem Santander Bank Polska jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji. Spółki z Grupy Santander Bank Polska oferują m.in. fundusze inwestycyjne, ubezpieczenia, leasing oraz faktoring. Aktywa razem banku wyniosły 243 mld zł na koniec 2021 r.

(ISBnews)

Reklama