PKN Orlen posiada w Unipetrolu od 2005 r. 62,99 proc. akcji. Obecnie płocki koncern finalizuje ogłoszone w grudniu 2017 r. wezwanie na sprzedaż akcji czeskiej spółki, którego celem jest osiągnięcie w jej kapitale zakładowym co najmniej 90 proc. udziałów.

Jak poinformował Unipetrol, Jasiński złożył rezygnację z funkcji członka rady nadzorczej w czwartek, a jego funkcja, zgodnie m.in. z regulacjami korporacyjnymi, wygaśnie ostatecznie miesiąc później, 8 marca.

Według czeskiej spółki, wcześniej z funkcji w jej radzie nadzorczej zrezygnowali także reprezentujący tam PKN Orlen: Grażyna Baka – z dniem 6 lutego oraz Rafał Pasieka – z dniem 7 lutego. Oboje to byli dyrektorzy w płockim koncernie, którzy zostali ostatnio odwołani ze swych stanowisk - Baka była dyrektorem kadr, a Pasieka dyrektorem marketingu.

Reklama

Oboje, Baka i Pasieka, zasiadali w radzie nadzorczej Unipetrolu od czerwca 2016 r. – ich funkcje wygasną tam odpowiednio 6 i 7 marca.

W poniedziałek rada nadzorcza PKN Orlen odwołała z zarządu spółki prezesa Wojciecha Jasińskiego, wiceprezesa Mirosława Kochalskiego i Marię Sosnowską, jako członka zarządu. Na prezesa płockiego koncernu rada powołała wtedy Daniela Obajtka, dotychczasowego prezesa spółki Energa.

Także w poniedziałek rada nadzorcza PKN Orlen delegowała Józefa Węgreckiego, powołanego wcześniej do rady przez Ministra Energii, do czasowego wykonywania czynności członka zarządu płockiego koncernu ds. inwestycji i zakupów – będzie on pełnił tę funkcję do powołania na to stanowisko członka zarządu, przy czym nie dłużej niż trzy miesiące.

Jasiński był prezesem PKN Orlen od grudnia 2015 r., Kochalski zasiadał w zarządzie płockiego koncernu od lutego 2016 r., a Sosnowska od czerwca 2017 r.

Według nieoficjalnych informacji, po objęciu przez Obajtka stanowiska prezesa PKN Orlen, co nastąpiło we wtorek, w płockim koncernie rozpoczęła się wymiana kadrowa na stanowiskach menadżerskich, która objęła m.in. pion HR, marketingu i komunikacji korporacyjnej, a skutkiem było odwołanie co najmniej pięciu dyrektorów.

We wtorek PKN Orlen podał, że liczba akcji Unipetrolu, które zgłoszono na ogłoszone w połowie grudnia 2017 r. przez płocki koncern wezwanie do ich sprzedaży to 31,05 proc. kapitału zakładowego czeskiej spółki. Zapisy w ofercie PKN Orlen, z ceną 380 CZK, za akcję, trwały od 28 grudnia 2017 r. do 30 stycznia 2018 r.

Według płockiego koncernu, w momencie rozliczenia nabycia akcji zgłoszonych na wezwanie, jego udział w kapitale zakładowym Unipetrolu, jak i w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu czeskiej spółki, przekroczy 90 proc. Rozliczenie transakcji w ramach oferty planowane jest do 23 lutego 2018 r.

PKN Orlen ogłosił wezwanie do sprzedaży wszystkich akcji Unipetrolu w połowie grudnia 2017 r. Wtedy też płocki koncern zapowiadał, że oferta dojdzie do skutku pod warunkiem osiągnięcia co najmniej 90 proc. udziałów w akcjonariacie czeskiej spółki. PKN Orlen podawał, że dojście do poziomu 90 proc. akcji Unipetrolu będzie kosztowało 3,05 mld zł, a do 100 proc. 4,2 mld zł.

„Dzięki przejęciu pełnej kontroli nad Unipetrolem będziemy mogli w przyszłości w znacznie większym stopniu wykorzystywać korzyści synergiczne realizowane poprzez projekty optymalizacyjne i wzmocnione zarządzanie segmentowe” - uzasadnił z końcem 2017 r. plany PKN Orlen ówczesny prezes tej spółki Wojciech Jasiński.

Do grupy Unipetrol, której zysk netto za 12 miesięcy 2017 r. wyniósł prawie 8,7 mld CZK, należy m.in. kompleks rafineryjno-petrochemiczny w Litvinowie, w tym zakłady Chempark Zaluzi, największe tego typu w Czechach.

>>> Czytaj też: PKN Orlen z mocnym spadkiem na giełdzie. Banki również straciły