"Potwierdzenie ratingu odzwierciedla pozycję PGNiG jako pionowo zintegrowanego operatora rynku gazu w Polsce z coraz bardziej zdywersyfikowanym portfelem kontraktów na import gazu do kraju, co zwiększa elastyczność biznesową. Prognozujemy, że wskaźniki kredytowe i elastyczność finansowa pozostaną na poziomie adekwatnym do ratingu i z solidną rezerwą, wspomaganą przez wpływy z arbitrażu uzyskane w lipcu 2020 roku oraz pomimo oczekiwanego wzrostu nakładów inwestycyjnych w kolejnych latach" - czytamy w komunikacie.

Negatywny wpływ na ocenę ratingową PGNiG może mieć planowane przejęcie przez PKN Orlen, (rating BBB-, perspektywa stabilna), w zależności od struktury transakcji, jej wpływu na ocenę ratingową PKN Orlen oraz powiązań po transakcji pomiędzy obiema spółkami. Termin transakcji Fitch ocenia jako niepewny.

PGNiG jest spółką publiczną, której akcje są notowane na GPW. PGNiG prowadzi działalność w zakresie poszukiwania i wydobywania gazu ziemnego i ropy naftowej oraz importu, dystrybucji, magazynowania i dostaw gazu ziemnego, dostaw ciepła, wytwarzania energii elektrycznej i ciepła.