Sejm odrzucił weto Senatu w sprawie nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. Nowelizację poparło 223 posłów, 206 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. To oznacza ogromne zmiany na rynku fotowoltaiki, ponieważ jej opłacalność w przypadku mikroinstalacji domowych spadnie. Od 1 kwietnia 2022 roku wejdą nowe zasady rozliczania wyprodukowanej w mikroinstalacjach energii, a od lipca 2022 roku ma obowiązywać w rozliczeniach net-billing.

Kiedy zacznie obowiązywać net-billing

Reklama

Zgodnie z nowelą, kto złoży poprawny i kompletny wniosek o przyłączenie mikroinstalacji do sieci do 31 marca 2022 roku będzie mógł skorzystać jeszcze z obecnych zasad, czyli opustów. Jeśli we wniosku będzie błąd, to czas na jego poprawę wyniesie 14 dni od otrzymania wezwania.

Prawa do zachowania systemu rozliczeń obowiązuje przez 15 lat od momentu wprowadzenia pierwszej energii do sieci. W obecnym systemie prosument odbiera w ciągu roku 80 proc. energii wprowadzonej do sieci, gdy ma instalację do 10 kW, albo 70 proc. przy instalacjach 10-50 kW. Od tej energii nie płaci opłat dystrybucyjnych i zmiennych w rachunku za prąd. W nowym systemie już tak nie będzie.

Kto złoży wniosek o przyłączenie mikroinstalacji od 1 kwietnia 2022 roku skorzysta z systemu opustów już tylko do 30 czerwca 2022 roku. Od 1 lipca 2022 roku ma obowiązywać już rozliczenie według wartości energii wprowadzonej do sieci i pobranej z niej czyli net billing. Będzie to polegało na tym, że sprzedawca energii będzie prowadził "depozyt prosumencki".

Rozliczenie energii

Wartość depozytu prosumenckiego będzie ustalana na koniec miesiąca i przyporządkowywana do konta w kolejnym miesiącu kalendarzowym. Kwota środków może być rozliczana na koncie przez 12 miesięcy od dnia przypisania. Po upływie 12 miesięcy od dnia przypisania prosumentowi zwraca się niewykorzystane środki, ale tylko do 20 proc. wartości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci w miesiącu kalendarzowym, którego dotyczy zwrot nadpłaty. Pozostałe zgromadzone oszczędności umarza się.

Jak ma się odbywać rozliczenie energii wprowadzonej do sieci? Czym jest prosument zbiorowy? Co z tymi którzy nie dokończyli projektów? O tym w dalszej części artykułu na portalu WysokieNapiecie.pl

Autor: Magdalena Skłodowska, WysokieNapiecie.pl