Reklama

"Szacujemy istotny wzrost nakładów inwestycyjnych w każdym segmencie poza energetyką konwencjonalną i obrotem. W strategii zaplanowaliśmy 75 mld zł nakładów do 2030 r. Można to szacować między 7-8 mld zł rocznie" - powiedział Rojewski podczas konferencji prasowej.

W prezentacji spółka podała, że w energetyce konwencjonalnej wraz z końcem programu dostosowań do BAT planuje ograniczenie poziomu do nakładów utrzymaniowych.

W źródłach niskoemisyjnych planowane są rosnące nakłady na budowę mocy gazowych w Elektrowni Dolna Odra wraz z postępami inwestycji.

W ciepłownictwie PGE zakłada wzrost nakładów związany z budową nowych niskoemisyjnych bloków gazowych, w tym m.in. Nowa EC Czechnica, EC Bydgoszcz, EC Zgierz, EC Kielce

Z kolei w energetyce odnawialnej planowany jest przyrost nakładów na realizację budowy morskich farm wiatrowych oraz rosnące nakłady w ramach programu rozwoju mocy fotowoltaicznych. Niezależnie od rosnących nakładów na rozwój organiczny możliwe są akwizycje.

W obrocie PGE planuje realizację bieżących projektów rozwojowych i utrzymaniowych

Z kolei w segmencie dystrybucji grupa przewiduje rosnące nakłady na przyłączanie nowych źródeł i realizację programu kablowania sieci oraz instalacji inteligentnych liczników.

W listopadzie 2021 r. PGE podawała, że planuje ok. 7 mld zł nakładów inwestycyjnych w 2022 r.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych - 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)