PSG z grupy PGNiG przeznaczy 2,86 mld zł na inwestycje w ciągu 2 latWarszawa, 31.01.2018 (ISBnews) - Uzgodniony z Urzędem Regulacji Energetyki (URE) plan rozwoju Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG) - spółki zależnej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - przewiduje 2,86 mld zł na inwestycje w ciągu najbliższych dwóch lat, podała spółka.

"Środki zostaną wykorzystane między innymi na:

- przyłączanie nowych odbiorców,

- budowę nowych i modernizację istniejących sieci dystrybucji gazu,

- gazyfikację terenów niezgazyfikowanych,

- inwestycje w infrastrukturę towarzyszącą rozwojowi sieci dystrybucyjnej gazu, jak np. łączność, pomiary, teleinformatyka" – czytamy w komunikacie.

Uzgodniony plan rozwoju jest częścią strategii Polskiej Spółki Gazownictwa wynikającej z realizacji strategii grupy kapitałowej PGNiG na lata 2017-2022, zgodnie z którą spółka chce w latach 2016-2022 przeznaczyć na inwestycje 11,3 mld złotych, przypomniano także.

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. jest narodowym operatorem systemu dystrybucyjnego gazu w Polsce. J Jest największą spółką grupy kapitałowej PGNiG.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

(ISBnews)